Tại sao kế toán lại quan trọng?

Người chủ doanh nghiệp có thể đo lường và phân tích các dữ liệu tài chính của công ty thông qua kế toán, từ đó đưa ra những quyết định nhằm gia tăng lợi nhuận, định hướng sự phát triển của công ty tốt hơn. Để thực hiện công việc kế toán phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau: quy mô, cơ cấu tổ chức, …

0 Comments

10 lý do chuyển đổi số thất bại

Có nhiều câu chuyện thành công, nhưng thực tế hơn 80% doanh nghiệp trong nước chuyển đổi số thất bại. Mọi người vẫn nghĩ chuyển đổi số là chuyển mọi thứ qua số, tốn tiền đầu tư nhưng không hiểu và không kiếm tiền được từ chuyển đổi số

0 Comments