Ấn định thuế là gì? Trường hợp ấn định thuế mà bạn cần phải biết

Ấn định thuế thường được nhắc đến nhiều đối với các doanh nghiệp hiện nay. Khi hoạt động kinh doanh trên thị trường, các doanh nghiệp sẽ phải nộp thuế cho cơ quan nhà nước. Vậy bạn đã hiểu ấn định thuế là gì? Các trường hợp nào sẽ bị ấn định thuế? Tất cả những vấn đề này sẽ được giải đáp trong nội dung bài viết sau đây.

Ấn định thuế là gì?

Ấn định thuế là gì?

Theo đúng quy định của pháp luật thì ấn định thuế chính là việc các doanh nghiệp sẽ phải nộp thuế theo từng con số nhất định thay vì họ được chủ động khai nộp thuế theo chính sách thuế. Với khái niệm này, nhiều người sẽ vẫn chưa thực sự hiểu ấn định thuế là gì, vì vậy dưới đây sẽ cung cấp các trường hợp bị ấn định thuế đối với doanh nghiệp.

Trường hợp nào sẽ bị ấn định thuế

Doanh nghiệp sẽ bị ấn định thuế khi thuộc một trong hai trường hợp như sau.

Khi mà doanh nghiệp đó vi phạm quy định pháp luật về thuế, ấn định thuế riêng đối với những loại hàng hóa xuất nhập khẩu. Cụ thể như sau:

Đối với trường hợp doanh nghiệp bị ấn định thuế khi vi phạm quy định pháp luật

– Khi doanh nghiệp không đăng ký thuế, cũng không khai báo về thuế và không thực hiện bổ sung hồ sơ thuế theo đúng yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thuế (khi doanh nghiệp khai thuế không đầy đủ và trung thực về căn cứ để tính thuế). Khi doanh nghiệp phản ánh hoặc phản ánh không đầy đủ, chính xác các số liệu đã được thống kê trên sổ kế toán để có thể xác định nghĩa vụ về thuế.

– Khi mà doanh nghiệp không thực hiện xuất trình sổ kế toán tổng hợp, các loại hóa đơn (hóa đơn đỏ, hóa đơn trực tiếp, hóa đơn tiếp khách hợp lệ), chứng từ và các tài liệu có liên quan đến tính thuế và nộp thuế trong thời hạn quy định.

Ấn định thuế khi vi phạm pháp luật

– Trong trường hợp khi mà doanh nghiệp không chấp hành đúng các quyết định về thanh tra thuế và kiểm tra thuế theo quy định của nhà nước đối với việc nộp thuế của doanh nghiệp.

– Trường hợp thực hiện sai quy định khi doanh nghiệp có những hoạt động như: Mua, bán, trao đổi, hạch toán các giá trị hàng hóa, dịch vụ nhưng không tuân theo một giá trị giao dịch thông thường nào trên thị trường.

– Khi mà doanh nghiệp có những hoạt động: Mua, trao đổi hàng hóa, sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không đúng quy định hóa đơn mà hàng hóa đó có thật theo xác định của cơ quan thẩm quyền và chính hàng hóa đó cũng đã được kê khai vào doanh thu tính thuế.

Ấn định thuế khi có dấu hiệu bỏ trốn

– Khi doanh nghiệp có những dấu hiệu bỏ trốn hoặc là phân bố tài sản (tài sản cố định, tài sản lưu động,.. nhỏ lẻ để trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước.

– Khi mà doanh nghiệp có những giao dịch không đúng bản chất về kinh tế, không chính xác trên thực tế về phát sinh nhằm mục đích là trốn tránh hoặc giảm đi nghĩa vụ đóng thuế của người cần nộp thuế.

– Khi doanh nghiệp đã không tuân thủ làm đúng các quy định về kê khai hoặc xác định giao dịch liên kết, không cung cấp thông tin về quản lý thuế theo quy định với các doanh nghiệp có những phát sinh giao dịch liên kết.

Đối với trường hợp cần phải ấn định thuế với các loại hàng hóa xuất nhập khẩu nước ngoài

– Người khai thông tin thuế sẽ phải dựa vào các tài liệu không hợp pháp để có thể khai thuế và tính thuế, cũng có thể là không kê khai hoặc kê khai không chính xác, đầy đủ các nội dung có liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế.

– Khi mà đã qua thời gian quy định nhưng người kê khai thuế vẫn không thực hiện cung cấp, cố gắng trì hoãn, kéo dài thời gian cung cấp hồ sơ, sổ sách, giấy tờ liên quan đến việc xác định chính xác số tiền thuế phải nộp.

Ấn định thuế do khai báo không trung thực

– Trường hợp mà người kế khai thuế không thực hiện, không chứng minh, giải trình hoặc là đã qua thời gian quy định nhưng vẫn chưa giải trình được các nội dung có liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế theo đúng quy định, không chấp hành đúng các quyết định kiểm tra của nhà nước, thanh tra của cơ quan hải quan có thẩm quyền.

– Người thực hiện khai thuế mặc dù có phản ánh nhưng lại phản ánh không đầy đủ, không trung thực, chính xác các số liệu trên sổ sách kế toán để xác định nghĩa vụ phải nộp.

– Khi mà cơ quan hải quan có thẩm quyền đã nắm đủ chứng cứ, căn cứ để chứng minh việc khai báo giá trị không đúng với giao dịch trên thực tế.

– Khi mà các giao dịch được thực hiện không đúng với bản chất của kinh tế, không đúng với các thực tế phát sinh và làm ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp cho nhà nước.

– Trong trường hợp mà người đi khai thuế nhưng lại không thể tự tính toán được số tiền thuế phải nộp cho nhà nước thì cũng sẽ bị ấn định thuế.

– Trong các trường hợp mà cơ quan hải quan hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác phát hiện ra việc kê khai, tính thuế sai quy định pháp luật cũng sẽ bị ấn định thuế.

Các trường hợp bị ấn định thuế

Trên đây chính là toàn bộ trường hợp cần phải ấn định thuế, chủ yếu chính là những vấn đề liên quan đến không kê khai hoặc làm sai, cố tình vi phạm các quy định của pháp luật về thuế. Vì vậy, các cá nhân, doanh nghiệp nên tuân thủ đúng quy định pháp luật về thuế để không bị ấn định thuế.

Thời hạn để nộp thuế đã ấn định

Đối với những doanh nghiệp đã bị ấn định thuế, tức là nằm trong những trường hợp trên sẽ có quy định về thời gian nộp thuế ấn định này. Bạn cần phải nắm rõ để đảm bảo nộp đúng thời gian quy định.

– Trong trường hợp doanh nghiệp bị nộp thuế ấn định, số tiền thuế phải nộp dưới 500 triệu đồng thì sẽ có thời gian là 10 ngày tính từ ngày cơ quan thuế ấn định.

– Trong trường hợp doanh nghiệp phải nộp thuế ấn định trên 500 triệu đồng thì có thời gian là 30 ngày tính từ ngày cơ quan thuế ấn định.

 
Thời hạn nộp ấn định thuế

Lưu ý: Trong trường hợp doanh nghiệp không đồng ý, không chấp nhận số tiền thuế ấn định đó thì doanh nghiệp đó vẫn phải nộp số thuế đó nhưng có quyền buộc cơ quan có thẩm quyền đưa ra những giải thích, những lý do hoặc nặng hơn có thể khiếu nại về việc bị cơ quan nhà nước ấn định thuế. Đó chính là những thông tin về ấn định thuế, trường hợp bị ấn định và thời gian cần phải thực hiện nộp thuế ấn định.

 Hy vọng những chia sẻ của bài viết trên giúp bạn đọc hiểu rõ về ấn định thuế.