PHẦN MỀM kế toán
MIỄN PHÍ

Free - Miễn phí 1 năm sử dụng
Cài đặt dễ dàng, nhanh gọn.
Trải nghiệm công nghệ mới

Hệ thống phần mềm có tính nghiệp vụ chuyên môn cao.

Hỗ trợ học tập

Đáp ứng nhu cầu học tập của các bạn sinh viên

Tư vấn hỗ trợ

Nhận được dịch vụ tư vấn hỗ trợ trong quá trình triển khai và vận hành.

ISSI MicE

Phần mềm Kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ (Thông tư 132/2018/TT-BTC)

ISSI SME

Phần mềm Kế toán miễn phí dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (Thông tư 133/2016/TT-BTC)

1. Quản lý tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Dùng thực hiện và quản lý các hoạt động thu, chi, thanh toán, chuyển khoản,… liên quan đến tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng bằng đồng nội tệ để đưa ra các báo cáo về quỹ tiền mặt và tiền gửi.

Phần mềm ISSI cung cấp các phiếu hỗ trợ quản lý tiền mặt, tiền gửi ngân hàng:

 • Phiếu thu tiền mặt: Dùng để ghi nhận các hoạt động làm tăng tiền mặt tồn quỹ của doanh nghiệp như thu tiền khách hàng, thu hoàn ứng, rút tiền gửi về nhập quỹ,…
 • Phiếu Chi tiền mặt: Dùng để ghi nhận các hoạt động làm giảm tiền mặt tồn quỹ của doanh nghiệp như: thanh toán nhà cung cấp, chi tạm ứng, chi lương nhân viên, …
 • Phiếu báo có ngân hàng: Dùng để ghi nhận các hoạt động làm tăng tiền gửi của từng ngân hàng chi tiết như: thu lãi tiền gửi, thu tiền hàng bằng chuyển khoản, nộp tiền vào ngân hàng, …
 • Phiếu báo nợ ngân hàng: Dùng để ghi nhận các hoạt động làm giảm tiền gửi của từng ngân hàng chi tiết như: thanh toán tiền mua hàng bằng chuyển khoản, rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt,…
 • Bút toán ngân hàng khác: Dùng để ghi nhận các hoạt động chuyển tiền từ ngân hàng này sang ngân hàng khác.

Đặc biệt khi sử dụng phần mềm không xảy ra bút toán trùng hoặc xử lý bút toán trùng vì mỗi phiếu này đều được liên kết với các mã liên quan như khoản mục chi, mã khách hàng, … nên mỗi một nghiệp vụ kinh tế phát sinh chỉ cần cập nhật một lần vào phần mềm là đủ.

2. Quản lý kho hàng

Chức năng này giúp kế toán kiểm soát được số lượng nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá.

 • Kiểm soát số lượng tất cả các loại hàng hóa, nguyên vật liệu, … nhập vào nhiều kho khác nhau của doanh nghiệp bằng phiếu nhập kho.
 • Kiểm soát số lượng xuất trả hàng về nhà cung cấp đối với trường hợp mua hàng không đúng về quy cách, số lượng, chất lượng, … bằng phiếu xuất trả hàng nhà cung cấp.
 • Kiểm soát số lượng tất cả các loại hàng hóa, nguyên vật liệu, … xuất khỏi kho của doanh nghiệp bằng phiếu xuất kho.
 • Kiểm soát số lượng tất cả các loại hàng hóa, nguyên vật liệu, … được luân chuyển giữa các kho khác nhau thông qua phiếu xuất chuyển kho.

3. Quản lý mua hàng

Theo dõi và kiểm tra số lượng, đơn giá, tổng tiền của từng loại mặt hàng khác này thông qua các phiếu nhập mua vật liệu, dụng cụ, hàng hóa, dịch vụ .

4. Quản lý bán hàng

Khi nhận hóa đơn trả lại hàng từ người mua, phần mềm hỗ trợ người dùng nhập liệu hàng hóa bán bị trả lại đó, giúp kế toán kiểm soát được số lượng hàng hóa bị trả về chính xác và kịp thời.

Xuất bán hàng hóa: Ghi nhận và kiểm soát số lượng hàng hóa, tổng tiền, thuế GTGT, … đối với tất cả các đơn hàng được bán ra nhờ các phiếu hóa đơn bán hàng, hóa đơn chiết khấu.

5. Quản lý công nợ

Ghi nhận số tiền phải trả và phải thu với các đối tượng khác nhau: khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, ngân hàng, … Hỗ trợ kế toán hạch toán chính xác, thanh toán đúng thời hạn, nhắc nợ đối với những đối tượng gần hết hoặc quá hạn thanh toán.

6. Quản lý TSCĐ

Quản lý và lưu giữ các thông tin về tài sản cố định từ thời điểm mua đến khi thanh lý, hỗ trợ người dùng nắm rõ tình hình sử dụng tài sản cố định (TSCĐ) của doanh nghiệp, các hoạt động như sửa chữa TSCĐ và giá trị khấu hao của tài sản tại thời điểm bất kỳ.

Chứng từ liên quan đến TSCĐ được cập nhật ở các phiếu: phiếu mua TSCĐ, phiếu thanh lý TSCĐ, phiếu khấu hao TSCĐ, ….

7. Quản lý chi phí

Quản lý toàn bộ những chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, các khoản chi phí phát sinh trực tiếp bằng tiền được phân bổ cho nhiều kỳ,…. Nhờ chức năng này, người dùng phân bổ được chi phí cho các hoạt động của doanh nghiệp hợp lý và chính xác, giúp cho công tác quản lý chi phí chi tiết và hiệu quả.

8. Hỗ trợ tính giá vốn

Hỗ trợ người dùng tính giá vốn các Nguyên vật liệu, công cụ, thành phẩm, hàng hoá trong kho sử dụng bằng phương pháp Bình quân gia quyền cuối kỳ.

Hỗ trợ nhập, xuất file dễ dàng.

 • Người dùng có thể import dữ liệu từ file excel như danh sách khách hàng, sản phẩm, hàng hóa, … vào phần mềm dễ dàng, nhanh chóng.
 • Xuất các file excel như hóa đơn bán hàng, danh sách hợp đồng, … từ phần mềm đơn giản.
 • Người dùng có thể xem báo cáo dưới định dạng excel, pdf và dowload file nhanh chóng.

9. Kế toán tổng hợp

Trong quá trình hạch toán lên phần mềm người sử dụng còn thực hiện các bút toán tính, phân bổ, kết chuyển, … để tập hợp và đưa ra ra các báo cáo được đầy đủ, chính xác.

ISSI hỗ trợ quá trình hạch toán dễ dàng hơn bằng việc cung cấp các phiếu hạch toán cấn trừ công nợ, số dư đầu kỳ, bút toán TSCĐ khác, … đồng thời người dùng có thể tìm kiếm và lọc ra các chứng từ, hóa đơn theo nhiều chỉ tiêu khác nhau.

10. Hệ thống sổ, báo cáo đa dạng

Phần mềm ISSI tập hợp cung cấp nhiều hệ thống sổ, báo cáo chi tiết, báo cáo tổng hợp theo chuẩn mực bộ tài chính nhằm hỗ trợ quản trị và lên sổ sách.

Số liệu tại các sổ (sổ nhật ký sổ cái, sổ TSCĐ, …), báo cáo hoàn toàn tự động, người dùng chỉ cần lọc các dữ liệu liên quan như thời gian, khách hàng, hợp đồng, bộ phận, …

Giao diện chính

Giao diện chính của phần mềm miễn phí

Giao diện nhập liệu

Giao diện nhập liệu mục thu tiền mặt

Giao diện một số danh mục được thiết lập sẵn

Giao diện một số danh mục được thiết lập sẵn trong phần mềm kế toán miễn phí

Giao diện hỗ trợ người dùng tìm kiếm dữ liệu nhanh chóng

Giao diện hỗ trợ người dùng tìm kiếm dữ liệu nhanh chóng

Xem các báo cáo chi tiết, minh bạch, rõ ràngCác báo cáo chi tiết, minh bạch, rõ ràng

Các báo cáo chi tiết 

Phần mềm MicE – SME là giải pháp quản trị tài chính kế toán miễn phí đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán theo thông tư 132/2018/TT-BTC133/2016/TT-BTC. Phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề, giúp tiết kiệm 60% thời gian nhập liệu, 80% thời gian tổng hợp báo cáo và được thiết kế theo phong cách mới: dễ sử dụng hơn, đẹp hơn giúp người dùng có trải nghiệm tuyệt vời trong công việc.

KHÔNG CẦN CÀI ĐẶT, chỉ đăng ký là sử dụng được ngay.

Lợi ích của phần mềm kế toán miễn phí ISSI đem đến cho doanh nghiệp:

– Tự động hạch toán kế toán.

– Thuế theo doanh thu, minh bạch, rõ ràng.

– Kiểm tra và đối soát được các khoản thu – chi của công ty.

– Kiểm soát dữ liệu và dòng tiền chặt chẽ hơn.

– Trải nghiệm công nghệ mới, hệ thống phần mềm có tính nghiệp vụ chuyên môn cao.

– Nắm bắt đầy đủ và kịp thời tình hình tài chính.

– Phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp: thương mại, dịch vụ, sản xuất.

– Hỗ trợ nhập liệu tự động.

– Đáp ứng đầy đủ và chi tiết các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp như mua hàng, bán hàng, thuế, tiền mặt, tiền gửi, tính giá thành, tính giá tồn kho theo nhiều phương pháp.

– Cung cấp nhiều loại báo cáo sẵn có và cho phép tùy biến theo yêu cầu của doanh nghiệp.

– Bảo vệ doanh nghiệp tránh khỏi sai sót và rủi ro, kiểm tra đối chiếu sai sót giữa các chỉ tiêu trên báo cáo, giữa các báo cáo với nhau và cho phép truy vấn ngược từ chỉ tiêu tổng hợp về chi tiết và chứng từ.

– Liên tục cập nhật và cải tiến.

– Cài đặt và sử dụng dễ dàng.

– Hoàn toàn không tốn phí.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Bước 1: Truy cập vào website https://www.issi.vn/, chọn “PHẦN MỀM” –> “PHẦN MỀM MIỄN PHÍ”

Truy cập vào website https://www.issi.vn/

Bước 2: Tại giao diện PHẦN MỀM MIỄN PHÍ, click vào nút “Dùng ngay

Tại giao diện PHẦN MỀM MIỄN PHÍ, click vào nút “Dùng ngay“

Sau khi click hệ thống sẽ chuyển qua giao diện mới, khách hàng nhấn “Đăng ký”

Giao diện đăng ký

Bước 3: Sau khi click “Đăng ký“, hệ thống sẽ hiện ra giao diện như sau, điền đầy đủ thông tin để đăng ký tài khoản.

Form đăng ký tài khoản

 • Mã số thuế: Được sử dụng để làm tên đăng nhập vào phần mềm sau khi nhận được email kích hoạt từ hệ thống đồng thời được sử dụng cho suốt quá trình sử dụng phần mềm.
 • Tên đơn vị: Tên công ty đăng ký sử dụng phần mềm
 • Địa chỉ: địa chỉ công ty.
 • Email: Được sử dụng để nhận email kích hoạt tài khoản và lấy lại mật khẩu khi quên.
 • Người liên hệ: Tên người đăng ký sử dụng phần mềm hoặc người có thẩm quyền.
 • Điện thoại: Số điện thoại liên lạc.

Lưu ý: Tên đăng nhập luôn luôn là duy nhất. Mã số thuế, tên đơn vị, địa chỉ cần phải điền chính xác vì không thể thay đổi sau khi đăng ký, đồng thời các thông tin này sẽ được hiển thị trực tiếp trên các báo cáo, sổ cái, sổ theo dõi, ….

Sau khi điền đầy đủ thông tin và tick chọn ô xong, nhấn nút “Đăng ký” để hoàn tất quá trình. Hệ thống sẽ tự động gửi tới email thông tin kích hoạt tài khoản.

Sau khi click “Đăng ký“, hệ thống sẽ tự động gửi tới email đã đăng ký thông tin tài khoản. Khi đó, người đăng ký có thông tin username (là Mã số thuế đã đăng ký), password để đăng nhập vào phần mềm và bắt đầu sử dụng.

Email nhận được sau khi đăng ký tài khoản thành công

Truy cập vào đường dẫn: https://mice.issi.vn, lúc này sẽ xuất hiện cửa sổ đăng nhập. Điền tên đăng nhậpmật khẩu (usernamepassword trong email đăng ký). Nhấn “Đăng nhập” để bắt đầu dùng thử và trải nghiệm ISSI.

Giao diện đăng nhập phần mềm kế toán miễn phí

Ngoài ra khách hàng có thể nhấn “Cài đặt” để download phần mềm vào thiết bị của mình và sử dụng.

Giao diện phần mềm sau khi đăng nhập thành công:

Giao diện khi đăng nhập phần mềm thành công

Hệ thống menu: chứa tất cả các chức năng của phần mềm

Thanh menu của phần mềm kế toán miễn phí