Làm thế nào để quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả?

Doanh nghiệp là tổ chức bao gồm nhiều người cùng hợp tác làm việc để thực hiện các công việc nhằm đạt kết quả tốt nhất. Trong đó, người lãnh đạo không chỉ cần có kiến thức về ngành công nghiệp mà còn phải có kiến thức về thực tiễn kinh doanh, kỹ năng quản lý con người và nhiều kỹ năng khác nhau. Vậy đâu là cách quản lý doanh nghiệp hiệu quả?

Quản lý doanh nghiệp là gì?

Quản lý doanh nghiệp là việc dùng mọi biện pháp để hoạch định, tổ chức, triển khai, kiểm tra, giám sát và điều chỉnh mọi hoạt động của công ty, sử dụng tất cả các nguồn lực hiện có để đạt được những mục tiêu của doanh nghiệp trong từng giai đoạn nhất định. Đó có thể là mục tiêu tăng trưởng, lợi nhuận, quảng bá thương hiệu,…

Quản lý doanh nghiệp là gì?

Để quản lý doanh nghiệp hiệu quả đầu tiên cần xác định rõ được mục tiêu của doanh nghiệp. Thứ hai, người quản trị doanh nghiệp phải xác định được phương pháp và con đường phù hợp vì không có một phương pháp quản lý hiệu quả nào áp dụng được với tất cả các doanh nghiệp. Thứ ba, trong quản trị, cần phải tìm cách tối ưu hóa, sử dụng hết nguồn lực doanh nghiệp, nhất là đối với việc quản lý những doanh nghiệp nhỏ. Cuối cùng để quản lý hiệu quả thì cần phải xác định rõ đối tượng được quản trị và bị quản trị.

Quy trình quản lý doanh nghiệp

Quy trình quản lý doanh nghiệp

– Xác định tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, văn hóa

Đây là các yếu tố quan trọng mà mọi doanh nghiệp phải xác định cho mình được những điều này để làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh nghiệp sau này.

– Xây dựng những mục tiêu, chiến lược

Xây dựng hệ thống mục tiêu, chiến lược giúp doanh nghiệp xác định được con đường mình phải đi. Khi xác định được rõ mục tiêu thì doanh nghiệp mới dựa vào đó để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình.

– Thiết lập sơ đồ tổ chức, bảng mô tả công việc và KPI.

Thiết lập KPI

Đây là hệ thống giúp doanh nghiệp tổ chức bộ máy nhân sự, phân công công việc và giao chỉ tiêu, đánh giá thành tích và khuyến khích, khen thưởng nhân viên của mình.

– Xây dựng hệ thống quy trình, quy định và hướng dẫn

Xây dựng quy trình, quy định, hướng dẫn giúp doanh nghiệp vận hành trơn tru hơn và quản lý doanh nghiệp cũng dễ dàng hơn.

– Tích hợp các hệ thống phần mềm

Tùy chiến lược, quy mô, ngân sách của doanh nghiệp mà ngày càng nhiều phần mềm được sử dụng trong doanh nghiệp. Quy trình được thực tế hóa trên phần mềm giúp các bộ phận hoạt động hiệu quả hơn. Vì vậy mỗi doanh nghiệp cần lựa chọn phần mềm phù hợp với nhu cầu, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp để đạt hiệu quả cao nhất.

Phương pháp quản lý doanh nghiệp hiệu quả?

Phương pháp quản lý doanh nghiệp hiệu quả

Nghệ thuật quản trị điều hành doanh nghiệp hiện đại đòi hỏi các chủ doanh nghiệp giỏi về việc phân tích tình huống (theo mô hình SWOT) nhằm khai thác và phát huy những điểm mạnh, hạn chế, khắc phục điểm yếu, tận dụng tốt các cơ hội đồng thời giảm thiểu, loại bỏ các nguy cơ, rủi ro của doanh nghiệp. Một nhà quản trị giỏi cần có khả năng phân tích, tổng hợp, phán đoán, tầm nhìn xa và có thể đưa ra các chiến lược quản lý hiệu quả. Để có được một chiến lược tối ưu, nhà quản trị cần biết đặt ra các mục tiêu rõ ràng, tính toán thời gian và thu thập thông tin.

Cụ thể, để quản lý doanh nghiệp hiệu quả thì người quản trị doanh nghiệp (chủ doanh nghiệp) cần phải nắm vững một số cách quản trị hiệu quả sau để có thể áp dụng, kết hợp chúng một cách khéo léo, khoa học

Hoạch định chiến lược một cách khoa học, chi tiết

Hoạch định chiến lược

Đây là một phương pháp quản lý doanh nghiệp hiệu quả mà mỗi nhà quản trị phải xét đến đầu tiên. Hoạch định chiến lược là việc nhà quản trị xác định, lựa chọn mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp và đề ra các hành động cần thiết nhằm đạt được mục tiêu chiến lược đó. Nếu nhà quản trị hoạch định chiến lược một cách khoa học, chi tiết như quyết định trước xem phải làm gì, làm như thế nào, khi nào làm… để làm cho các sự việc có thể xảy ra, phải xảy ra hoặc không xảy ra theo hướng có lợi cho doanh nghiệp dựa trên cơ sở mục tiêu chung của tổ chức có tính đến đòi hỏi của các quy luật khách quan chi phối lớn mọi yếu tố, mọi khía cạnh bên trong nội bộ doanh nghiệp cũng như bên ngoài môi trường xã hội, kinh tế thì sẽ giống như có một “kim chỉ nam” thực hiện, như vậy doanh nghiệp sẽ đạt được mục tiêu đề ra.

Phân chia công việc cho mỗi nhân viên, mỗi bộ phận/ phòng ban hợp lý, hiệu quả

Kế hoạch, chiến lược của doanh nghiệp sẽ được thực hiện có hiệu quả hơn khi người quản trị biết cách phân công, sắp xếp công việc cho mỗi nhân viên, mỗi bộ phận, mỗi phòng ban một cách hợp lý nhất. Chính vì vậy, người quản trị cần phải nắm được cụ thể thời gian làm việc, năng lực, trình độ của mỗi nhân viên và khối lượng công việc mà họ đang đảm nhiệm. Có thế, quá trình sắp xếp công việc cho mỗi nhân viên mới đạt được hiệu quả.

Tổ chức, phân tầng hệ thống nhân viên trong doanh nghiệp

Phân chia công việc cho nhân viên

Người quản trị giỏi không phải là người làm hết tất cả mọi việc mà họ phải là người biết phân chia công việc, trao quyền hành cho người khác để điều phối công việc một cách hiệu quả hơn. Chính vì vậy, việc tổ chức, phân tầng hệ thống nhân viên là điều rất cần thiết.

Kiểm soát được những dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp

Để kiểm soát dữ liệu khoa học và hiệu quả hơn, người lãnh đạo có thể chia ra làm 2 loại

Dữ liệu ngắn hạn – cần kiểm tra thường xuyên, định kì

– Tình hình tiền mặt

Theo dõi hàng ngày, đảm bảo các khoản nợ phải thu trả đúng thời hạn. Nếu xảy ra trường hợp tiền mặt bị giảm đến mức báo động, cần tìm hiểu nguyên nhân và biện pháp giải quyết nhanh chóng. Quản lý và kiểm soát tiền mặt hiệu quả đóng vai trò quan trọng giúp người quản lý kịp thời xử lý dư nợ, hàng chậm bán, hay ngăn chặn việc tiêu hao tiền mặt hoặc vay vốn khi cần.

– Nợ phải thu

Người quản trị cần theo dõi, phân tích và kiểm soát các khoản nợ phải thu, tìm hiểu xem khoản nợ đó tồn đọng bao lâu, tại sao họ chưa trả và có các chính sách đòi nợ hay đưa ra quyết định duy trì hay chấm dứt mối quan hệ.

– Lượng hàng bán ra

Người quản trị cần theo dõi xem lượng hàng bán ra tăng hay giảm, vì sao nó tăng hay giảm đột xuất,… để có các phương pháp quản lý, điều chỉnh phù hợp với nhu cầu tiêu dùng cũng như lợi ích của doanh nghiệp.

– Năng suất làm việc của người lao động

Việc kiểm soát năng suất và hiệu quả làm việc của người lao động giúp nhà quản lý đưa ra các quyết định khen thưởng, kỷ luật hay khuyến khích, phát triển tài năng của người lao động, đồng thời có những điều chỉnh phù hợp giúp tăng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Các dữ liệu ngắn hạn

– Hàng tồn kho

Người lãnh đạo, chủ doanh nghiệp cần biết rõ lượng hàng tồn trong kho, khả năng đáp ứng với nhu cầu thị trường hay đang bị tồn đọng quá nhiều để có các chiến lược phù hợp

– Giá bán

Giá bán là vấn đề cần được theo dõi liên tục nhằm phản ứng nhanh nhạy với tình hình sản xuất, phân phối và đưa ra các chiến lược phù hợp cho sản phẩm.

Dữ liệu dài hạn – cần kiểm tra đột xuất khi cần

Các dữ liệu dài hạn

– Hồ sơ kế toán

Đây là tài liệu nhằm chứng mình khả năng tài chính của doanh nghiệp. Hồ sơ kế toán cần lưu trữ, sắp xếp hợp lý đồng thời số liệu cần chính xác, khoa học hỗ trợ cho việc ban hành quyết định, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

– Chiến lược phát triển của doanh nghiệp

Nhà quản trị cần theo dõi tất cả các diễn biến trên thị trường cũng như chuyển biến của khoa học công nghệ nhằm đề ra các chiến lược thích hợp.

– Lương thưởng và chế độ đãi ngộ của nhân viên

Lương chính là một trong những yếu tố khuyến khích nhân viên làm tốt hơn, giúp cho họ phấn đấu tăng năng suất và gắn bó hợp tác cùng doanh nghiệp. Do đó chủ doanh nghiệp trực tiếp kiểm soát bảng lương, thay đổi cơ cấu lương cho phù hợp với từng loại lao động.

Lương và chế độ đãi ngộ nhân viên

– Môi trường kinh doanh

Tất cả môi trường chung quanh gồm các nhân tố như chiều hướng kinh tế, tình hình chính trị, xã hội, sở thích, thời tiết, dân số,… đều có thể tác động đến hoạt động của doanh nghiệp. Người quản lý cần chú ý tập trung vào những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp nhiều hơn.

Tất cả những hoạt động được đề cập ở trên yêu cầu nhà quản trị phải quản lý thời gian hiệu quả. Tối ưu hóa thời gian là điều mà các nhà quản trị cần làm để có thể quản lý doanh nghiệp một cách hiệu quả. Từ đó, tạo ra kết quả hoạt động doanh nghiệp với lợi nhuận ngày càng cao.

Xem thêm: Cách rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

Cách quản lý doanh nghiệp hiệu quả bằng việc ứng dụng giải pháp phần mềm ERP

Sử dụng phần mềm

Từ các phương pháp quản lý doanh nghiệp hiệu quả ở trên cùng sự phát triển của công nghệ số thì việc ứng dụng giải pháp phần mềm ERP vào việc quản lý doanh nghiệp chính là cách quản lý doanh nghiệp hiệu quả nhất. Khi sử dụng phần mềm ERP giúp:

– Tăng năng suất lao động do dữ liệu đầu vào chỉ cần nhập một lần cho mọi giao dịch có liên quan, các báo cáo được thực hiện với tốc độ nhanh hơn, chính xác hơn.

– Doanh nghiệp có khả năng kiểm soát tốt hơn các hạn mức về tồn kho, công nợ, chi phí, doanh thu, lợi nhuận… đồng thời có khả năng tối ưu hóa các nguồn lực như nguyên vật liệu, nhân công, máy móc thi công… vừa đủ để sản xuất, kinh doanh.

– Các thông tin của Doanh nghiệp được tập trung, đầy đủ, kịp thời và có khả năng chia sẻ cho mọi đối tượng cần sử dụng thông tin như khách hàng, đối tác, cổ đông. Khách hàng sẽ hài lòng hơn do việc giao hàng sẽ được thực hiện chính xác và đúng hạn.

Ứng dụng ERP

Ứng dụng ERP giúp các quy trình tại doanh nghiệp, tổ chức được rõ ràng, chuyên nghiệp hơn dẫn đến cải thiện chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận, tăng năng lực cạnh tranh và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp.

Phần mềm ISSI – ERP là bí quyết quản trị hiệu quả của nhiều doanh nghiệp lớn

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều doanh nghiệp cung cấp các giải pháp phần mềm ERP mới mức giá và chất lượng khác nhau, đa dạng. Người dùng có nhiều lựa chọn, tuy nhiên đó cũng là khó khăn cho họ vì cần tìm hiểu được phần mềm nào phù hợp doanh nghiệp của mình.

Phần mềm ISSI – ERP

Phần mềm ISSI – ERP là bí quyết quản trị hiệu quả của nhiều doanh nghiệp lớn phù hợp với nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Tại ISSI, chúng tôi có đội ngũ kĩ thuật nhiều năm kinh nghiệm cùng với sứ mệnh mang lại cho quý khách hàng giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp “Tích hợp” – “Thông minh” – “Nhanh” và “Không giới hạn”.

Chúng tôi mong muốn sẽ có cơ hội cùng bạn phát triển doanh nghiệp của bạn ngày càng thành công hơn. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại đây để được tư vấn và có những trải nghiệm tuyệt vời nhất.